A History of the Feminist Translation Movement in the 1980s’ Turkey: The Case of ‘Kadın Çevresi Publishing’

by Erdem Akgun
Lecturer, Haliç University, Sütlüce Campus, Istanbul, Turkey 34445
PhD Candidate, Boğaziçi University, Istanbul, Turkey

10.46679/978819484830105

Abstract

This chapter investigates the history of “Kadın Çevresi Publishing” in the Turkish context in the 1980s and the roles of both translations and translators under this roof within this context. In this regard, underlining the act of translation and translators as active agents in the process of cultural transmission, this chapter puts forward that the practical, theoretical, and conceptual development of the feminist movement in Turkey in the 1980s found solid grounds by virtue of translations of the key texts of the Western feminism, and the efforts of translators engaging in translation in accordance with a feminism-led activist agenda.

Keywords: Feminist Translation Movement; Turkey; cultural translation

This chapter is a part of: Contemporary Translation Studies (Eds. Tian Chuanmao, Ph.D.)

© CSMFL Publications & its authors.

References

 1. Arat, Y. (1991). 1980’ler Türkiyesi’nde kadın hareketi: Liberal Kemalizm’in radikal uzantısı. Toplum ve Bilim, 53, 7-19.
 2. Baker, M. (2006). Translation and activism: Emerging patterns of narrative community.Massachusetts Review 47(3), 462-484.
 3. Berktay, F. (2003). Tarihin cinsiyeti. İstanbul: Metis Yayıncılık.
 4. Bozkurt, S. (2014). Touched translations in Turkey: A feminist translation approach. Moment Dergi (1)1. Retrieved from: http://www.momentdergi.org/index.php/momentdergi/article/view/32.
 5. Çakır, S. (1996). Osmanlı kadın hareketi,( 2nd ed). İstanbul: Metis Yayınları.
 6. Castro, O. (2009). (Re-)Examining horizons in feminist translation studies: Towards a third wave?. (M. Andrews, Trans). MonTI (1), 1-17.
 7. Deniz Yalçın, R. (Ed.). (2006). Kadın konulu kitaplar bibliyografyası 1729-2002- Türkiye’de Kadın Konulu Belgelerin Ulusal Bibliyografyası Dizisi (1). İstanbul: İletişim Yayınları.
 8. Ergun, E. (2013). Reconfiguring translation as intellectual activism: The Turkish feminist remaking of Virgin: The untouched history. Trans/Scripts (3), 264-289.
 9. Even-Zohar, I. (1997). The making of the culture repertoire and the role of transfer”. En Target, (9)2, 373-381.
 10. Even-Zohar, I. (2000). The position of translated literature within the literary polysystem. In L. Venuti (Ed.), The translation studies reader (pp. 192-197). London: Routledge.
 11. Filmmor Kadın Kooperatifi (Producer), Özman, M. (Director). (2008). İsyan-ı nisvan [motion picture]. Turkey: Filmmor.
 12. Flotow, L, v. (1997). Translating in the ‘era of feminism’. Ottowa: University of Ottowa Press.
 13. Flotow, L, v. (1998). Dis-Unity and diversity: Feminist approaches to translation studies. In L. Bowker, M. Cronin, D. Kenny & J. Pearson (Eds.), Unity in diversity? Current trends in translation studies (3-13). Manchester: St. Jerome Publishing.
 14. Hooks, B. (2000). Feminism is for everybody: passionate politics. Cambridge, MA: South End Press.
 15. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı. (2009). Türkiye kadın thesaurusu: Kadın konulu kavramlar dizini. İstanbul: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı.
 16. Mitchell, J. (1985). Kadınlık durumu. (G. İnal, G. Savran, Ş. Tekeli, F. Tınç, Ş. Torun & Y. Zihnioğlu, Trans). İstanbul: Kadın Çevresi Yayınları.
 17. Ovadia, S. (2013). Sunuş: Anmalar zamanı. In S. Ovadia & E. Doğu (Ed.), Somut4. sayfa: İlk feminist yazılar, 4-6. Ankara: Kadın Kültür İletişim Vakfı.
 18. Öztunalı-Kayır, G. (2011). Kadın çevresi kurulurken. Sosyalist Feminist Kolektif, Feminist Politika. Retrieved from: http://sosyalistfeministkolektif.org/feminist-politika/21-oncekisayilar/53-kadin-cevresi-kurulurken.html.
 19. Schaeffner, C. (2013). Women as translators, as translation trainers, and as translation scholars. Women’s Studies International Forum (40), 144-151.
 20. Simon, S. (1996). Gender in translation. London: Routledge.
 21. Sirman, N. (1989). Turkish feminism: A short history. WLUML Dossier 5(6). Retrieved from: http://www.wluml.org/node/260.
 22. Stanley, F. (1980). Is there a text in this class?: The authority of interpretive communities. Cambridge: Harvard University Press.
 23. Tahir-Gürçağlar, Ş. (2008). Çoğuldizge kuramı: Uygulamalar, eleştiriler. In M. Rıfat (Ed.), Çeviri seçkisi I: Çeviriyi düşünenler (pp. 193-209). İstanbul: Sel Yayıncılık.
 24. Tekeli, Ş. (1989). 80’lerde Türkiye’de kadınların kurtuluşu hareketinin gelişmesi. Birikim Dergisi3, 34-41.
 25. Tekeli, Ş. (1995). Introduction: Women in Turkey in the 1980s. In Ş. Tekeli (Ed.), Women in modern Turkish society: A reader (1-24). London: Zed Books.
 26. Tekeli, Ş. (2011). 1980’ler Türkiye’sinde kadınlar. In Ş. Tekeli (ed.), 1980’ler Türkiye’sinde kadın bakış açısından kadınlar (15-46). İstanbul: İletişim Yayınları.
 27. Tymoczko, M. (1999). Translation in a postcolonial context: Early Irish literature in English translation. Manchester: St. Jerome Publishing.
 28. Venuti, L. (1995). The translator’s invisibility. New York: Routledge.
 29. Venuti, L. (1998). Introduction. In L. Venuti (Ed.), the special issue of Translation and Minority, The translator 4(2), 135-144.
 30. Wolf, M. (2007). Introduction: The emergence of a sociology of translation. In M. Wolf & A. Fukari (Eds.), Constructing a Sociology of Translation (pp. 1-36). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 31. Yazıcı, M. (2010). Çeviribilimin temel kavram ve kuramları. İstanbul: Multilingual.

[email protected]

Follow us @